ТК стандартизації ТК-168 «Лаки та фарби»

Питання створення технічного комітету стандартизації, який би займався питаннями стандартизації лакофарбової продукції та технічного регулювання у лакофарбовій галузі України виникло у членів Асоціації у квітні 2009 р., підчас проведення круглого столу на міжнародній виставці "Примус: Інтерфарба 2009", учасники якого обговорювали введення Мінрегіонбудом України з 01.08.2009р. ДСТУ БВ.2.7.-180:2009 «Будівельні матеріали. Суміші для опоряджувальних робіт у будівництві. Загальні технічні умови».

Цей стандарт, не був узгоджений з лакофарбовим товариством країни та перетворив хімічну продукцію, якою є лакофарбові матеріали, в будівельні матеріали і суміші. Учасники дискусії, а це були насамперед керівники підприємств – членів Асоціації українських виробників лакофарбової продукції, зрозуміли, що необхідна участь Асоціації в процесах стандартизації, які відбуваються в державі.

Після півторарічного процесу відстоювання Асоціацією необхідності створення нового Технічного комітету стандартизації, Держспоживстандарт України своїм наказом від 17.10.2011року за №360 затвердив створення Технічного комітету стандартизації №168 «Лаки та Фарби» та його керівництво. Функцію секретаріату цього Технічного комітету взяла на себе Асоціація українських виробників лакофарбової продукції за погодженням з Держспоживстандартом України.

Незважаючи на те, що ТК -168 «Лаки та Фарби» був створений тільки у жовтні 2011 р., Асоціація та організаційний комітет почали роботу з організації розробки національних стандартів у сфері лакофарбової продукції, з 19 березня 2010року. На першому ж засіданні головні спеціалісти підприємств – членів Асоціації винесли доленосне рішення для розвитку лакофарбової промисловості України:
- розробляти національні стандарти України на основі їх гармонізації з стандартами Євросоюзу та міжнародними стандартами.

Подальша робота спеціалістів підприємств та чотирьох ВНЗ України, показала правильність такого рішення. Асоціація підтримала це рішення на своїх загальних зборах 3 лютого 2011року, поставивши завдання розширити роботу з адаптації європейських стандартів в українській лакофарбовій промисловості.

Спеціалістами ТК-168 «Лаки та Фарби» підготовлено до остаточного редагування та затвердження два національних стандарти, ідентичних зі стандартами Євросоюзу:
1. ДСТУ EN 13300: ХХХХ «Фарби та лаки. Водно-дисперсійні лакофарбові матеріали та системи покриттів для внутрішніх стін і стель. Класифікація»
2. ДСТУ EN 1062-1: ХХХХ «Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для зовнішніх мінеральних і бетонних поверхонь. Частина 1: Класифікація»

Крім цього готуються до першої редакції європейський стандарт ISO EN 4618:2006 «Фарби та лаки. Терміни та визначення» та інші стандарти.

Технічний комітет стандартизації ТК -168 «Лаки та Фарби» складається з чотирьох підкомітетів:

1. Системи покриттів архітектурного призначення та методи їх випробувань і тестування, голова підкомітету Шепеленко Зінаїда Данилівна, ТОВ «Тіккуріла»

2. Системи покриттів для деревини та методи їх випробувань і тестування, голова підкомітету Дмитренко Володимир Віталійович, «ПП Олейников О.В.»

3. Системи покриттів для металу та методи їх випробувань і тестування, голова підкомітету Пашкова Таміла Павлівна, ТОВ «ЛФЗ «Аврора»

4. Методи тестування та інтерпретація результатів тестування систем захисту від корозії, голова підкомітету Крамаренко Віктор Юрійович, д.хім.наук, доцент, Кафедра технології композиційних матеріалів і покриттів НТУ «ХПІ».

Положення про Технічний комітет стандартизації ТК -168 «Лаки та Фарби», розроблений на основі вимог «Типового положення про технічний комітет стандартизації», затвердженого наказом Держстандарту України від 20.05.2002р. №298, зареєстрованим в Мінюсті України 11.07.2002р. за №578/6866, знаходиться на затвердженні в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, яке виконує функції стандартизації та технічного регулювання в нашій державі, згідно Указу Президента України № 1085/2010 від 09.12.2010р.

Після затвердження це Положення буде розміщено на сайті Асоціації в розділі «ТК стандартизації»  

Про участь та умови в роботі Технічного комітету стандартизації ТК -168 «Лаки та Фарби» зацікавлені організації та спеціалісти можуть запитати у секретаріаті: тел. +38(05692) 7-04-41 Гонтар Світлана Сергіївна, або в Асоціації: farba@auvlp.org.ua