Асоціація українських виробників лакофарбової промисловості (АУВЛП) є єдиною добровільною, недержавною, неприбутковою, професійною організацією в Україні, яка представляє інтереси виробників лакофарбової продукції, виробників та постачальників обладнання, сировини, матеріалів і послуг для виробництва цієї продукції.


Місія

Місія АУВЛП полягає у:

співробітництві з органами влади з питань нормативно-правового регулювання загальних засад функціонування ринку лакофарбової продукції в Україні в інтересах суспільства, навколишнього середовища, членів Асоціації та галузі в цілому;

сприянні підвищенню ефективності функціонування лакофарбової галузі шляхом розроблення, обговорення, внесення пропозицій щодо реалізації програм і послуг, які забезпечують прихильність галузі до охорони навколишнього середовища, управління обігом лакофарбової продукції, захисту здоров’я і безпеки споживачів, а також до розвитку науки та техніки;

сприянні суттєвого внеску лакофарбової галузі в розвиток суспільства та організацію форуму для обміну ідеями і інформацією з суворим дотриманням етичних норм ведення бізнесу та легальної поведінки на ринку лакофарбової продукції.

Мета АУВЛП

Метою діяльності АУВЛП є представлення, захист і відстоювання ідейних, економічних, соціальних та інших законних інтересів членів Асоціації, пов’язаних з їх діяльністю у сфері виробництва та обігу лакофарбової продукції, зокрема у взаємодії з органами державної влади, місцевого самоврядування, широкими верствами громадянського суспільства, його організаціями, а також засобами масової інформації.

Головна новина

Українська Рада Бізнесу назвала пріоритети для перших 100 днів новообраного Президента
Детально
ГС АУВЛП направила до Кабінету Міністрів України проект Технічного регламенту, щодо обмеження вмісту свинцю у лакофарбових матеріалах. Проект регламенту, розроблений спеціалістами підприємств-членів Асоціації разом з представництвом ОБСЄ в Україні, ДП«Інститут медицини праці АМН України» та Всеукраїнською екологічною громадською організацією(ВЕГО)«МАМА-86». Проект також був прорецензований спеціалістами ООН, які курують Глобальний альянс з ліквідації застосування свинцю у фарбах (GAELP). Враховуючи важливість цього регламенту для ліквідації загроз здоров'ю дітей, Асоціація сподівається, що міністерства, які відповідають за введення регламенту, введуть цей регламент у дію з 01.01.2020 року, що без сумніву буде сприяти авторитету України у реалізації Програми ООН з навколишнього середовища.
Звернення правління ассоціації до підприємств лакофарбового ринку України!!!
Звернення

Новини
07.08.2019 новини
При Мінекономрозвитку відбулись установчі збори з формування нового складу громадської ради
18.06.2019 новини
Українська Рада Бізнесу,членом якої є ГС АУВЛП, звернулася до Президента України з посланням щодо спільного обговорення та затвердження доктрини економічної безпеки країни.