Категорії членства

1
Асоціація є вільною для вступу нових та виходу старих членів.
2
Членами Асоціації є її засновники, а також інші суб'єкти господарювання, які вступили до Асоціації після її державної реєстрації.
3
Членом Асоціації можуть бути будь-які суб'єкти господарювання, які діють у сфері виробництва та обігу лакофарбової продукції, обладнання, сировини, матеріалів і послуг для виробництва цієї продукції, та які створюють і здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України та згодні виконувати обов'язки, що на неї покладає Статут Асоціації. Членство в Асоціації здійснюється на недискримінаційних засадах.
4
Засновники Асоціації та суб'єкти господарювання, що вступили до Асоціації після її державної реєстрації, мають однакові права і обов'язки за винятком права вибирати і бути обраними в органи управління Ассоціацією.
5
В Асоціації встановлюється дві категорії членства: дійсне та асоційоване.
6
Дійсними членами Асоціації можуть бути будь-які суб'єкти господарювання, які внесені до Єдиного Державного Реєстру України, та діють у сфері виробництва лакофарбової продукції на території України. Дійсні члени Асоціації мають усі права і обов'язки згідно Статуту.
7
Асоційованими членами Асоціації можуть бути будь-які суб'єкти господарювання, які внесені до Єдиного Державного Реєстру України, та діють у сфері виробництва лакофарбової продукції, виробництва та постачання сировини, матеріалів, обладнання та послуг для виробництва цієї продукції.
8
Асоційовані члени Асоціації мають усі права і обов'язки, згідно цього Статуту, крім права приймати участь у голосуванні по затвердженю Статуту Асоціації,вибору Президента, членів Правління, Виконавчого директора Асоціації та прийняттю нових дійсних членів Асоціації. Асоційовані члени Асоціації також не можуть бути вибраними Президентом, членом Правління та Виконавчим директором Асоціації.
9
Членство у Асоціації чинне:
  • для дійсних членів – після прийняття рішення Загальними зборами Асоціації.
  • для асоційованих членів – після прийняття рішення Правлінням Асоціації.
10
Засновники Асоціації є її дійсними членами з моменту державної реєстрації Асоціації.
11
рийом у члени Асоціації та переведення до категорії дійсного члена здійснюється відповідно до Статуту на підставі поданої до Асоціації заяви та з дотриманням вимог чинного законодавства України.
12
Факт вступу до Асоціації підтверджується свідоцтвом про членство.
13
Правила, умови та порядок вступу до Асоціації, Положення про членство, форми заяви про вступ, переведення у дійсні члени і вихід з неї, форма свідоцтва про членство в Асоціації затверджуються Правлінням Асоціації.
14
Дійсними членами Асоціації можуть бути суб'єкти господарювання, що мають термін перебування в якості асоційованого члена Асоціації, як правило, не менше трьох місяців.
15
Заява про прийом у дійсні члени Асоціації розглядається Правлінням, яке приймає рішення щодо розгляду заяви Загальними зборами. Рішення про прийом у дійсні члени приймається простою більшістю голосів присутніх на Загальних зборах дійсних членів Асоціації.
16
Асоційоване членство в Асоціації наступає після прийняття рішення Правлінням Асоціації.
17
Рішення про прийняття в асоційовані члени Асоціації та про виключення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Правління. Рішення Правління з питань асоційованого членства є остаточним.
Made on
Tilda