Наша iсторiя
29 жовтня 2008
29 жовтня 2008
Рішення конференції
Асоціація українських виробників лакофарбової продукції була створена рішенням конференції українських виробників лакофарбової продукції, а також виробників та постачальників сировини, матеріалів і обладнання для лакофарбової промисловості.
Конференція відбулася 29 жовтня 2008року в м. Павлоград, Дніпропетровської області на підприємстві СП ЗАТ «Софрахім».
До проведення конференції, необхідність створення Асоціації обговорювалась експертами та спеціалістами лакофарбової промисловості на сторінках «Українського лакофарбового журналу». Кульмінацією цього обговорення став лист в редакцію журналу від генерального директора СП ЗАТ «Софрахім» пана Северенчука Миколи Володимировича, в якому він закликав журнал очолити організацію зустрічі – конференції представників підприємств лакофарбової промисловості України.
4 лютого 2009
4 лютого 2009
Реєстрація
«Український лакофарбовий журнал» разом з ініціативною групою декількох керівників підприємств скликав таку конференцію. У конференції взяли участь біля сорока представників 29 підприємств, діючих на українському ринку лакофарбової продукції та трьох провідних ВНЗ України, які готують фахівців для лакофарбової промисловості.
Конференція прийняла рішення про створення Асоціації українських виробників лакофарбової продукції та підготовку Статуту Асоціації. Конференція уповноважила шість виробників лакофарбової продукції стати засновниками Асоціації українських виробників лакофарбової продукції (АУВЛП).
4 лютого 2009 року Асоціація була зареєстрована в державних органах влади і 12 лютого 2009року одержано свідоцтво про державну реєстрацію Асоціації. Статут Асоціації був надрукований в Українському лакофарбовому журналі № 1-2, січень-лютий 2009року.
20 березня 2009
20 березня 2009
Загальні збори
20 березня 2009року на підприємстві СП ЗАТ «Софрахім» пройшли загальні збори Асоціації на яких були створені керівні органи, затверджені основні принципи формування річного бюджету.
16 квітня 2009
16 квітня 2009
Позачергові збори
16 квітня 2009р. в м. Києві підчас проведення V Міжнародного конгресу «Лакофарбові матеріали, сировина та обладнання» були проведені позачергові загальні збори членів Асоціації, на яких були прийняті нові члени Асоціації, обрані виконавчий директор та ревізійна комісія Асоціації.
Також були затверджені основні напрямки діяльності Асоціації на 2009рік в які ввійшли :
- робота з організації адаптації стандартів Євросоюзу на лакофарбові матеріали в Україні;
- налагодження співробітництва з Міністерствами та відомствами України, які відповідають за регулювання в хімічній промисловості (Мінпромполітики України, Держспоживстандарт України, Мінприроди України), недержавними професійними Асоціаціями;
- розробка правил етичної поведінки членів Асоціації (Хартія Асоціації);
- створення сайту Асоціації.
Особлива увага була приділена організації роботи Асоціації з відміни дії в Україні ДСТУ БВ.2.7.-180:2009 «Будівельні матеріали. Суміші для опоряджувальних робіт у будівництві. Загальні технічні умови», який перетворив лакофарбові матеріали у будівельні суміші. В подальшому, успішна робота Асоціації з відміни дії цього стандарту вказала її членам на необхідність участі Асоціації в процесах технічного регулювання виробництва лакофарбової продукції в Україні.
2010 - 2012 рiк
2010 - 2012 рiк
Гармонізація стандартів
Незважаючи на відсутність затвердженого Технічного комітету стандартизації, Асоціація з 2010року почала роботу з гармонізації національних стандартів в лакофарбовій галузі до стандартів Євросоюзу, підготувавши на початок 2012року два стандарти до остаточної редакції.
За час свого існування АУВЛП налагодила співпрацю з міністерствами та відомствами України, які впливають на регулювання діяльності лакофарбової промисловості. Також налагоджені зв'язки з відповідними Комітетами Верховної Ради України, що дає змогу Асоціації, брати участь в обговоренні законопроектів, які можуть вплинути на розвиток галузі, а також донести до законодавців думку членів Асоціації відносно змісту нормативних актів та шляхів їх реалізації.
2012 -2020 рiк
2012 -2020 рiк
Бізнес екосистема
Aсоціація також встановила ділові зв'язки з Асоціацією українських будівельників та Асоціацією Всеукраїнський союз виробників будівельних матеріалів та виробів. На черзі встановлення ділових зв'язків з закордонними асоціаціями виробників лакофарбової продукції, в першу чергу з тими, підприємства яких діють в Україні.
Асоціація має також тісні зв'язки з галузевими засобами масової інформації та виставковими компаніями, що дозволяє їй донести до споживачів свої цілі та досягнення.
Таким чином, членство в АУВЛП дає важливі переваги, в тому числі за рахунок участі у формуванні бізнес середовища нашої галузі та доступу до критично важливої інформації.
Made on
Tilda