ТК стандартизації ТК-168 «Лаки та фарби»

Питання створення технічного комітету стандартизації, який би займався стандартизацією лакофарбової продукції та технічним регулюванням у лакофарбовій галузі України виникло у членів Асоціації у квітні 2009 року, під час проведення круглого столу на міжнародній виставці "Примус: Інтерфарба 2009".

Після півторарічного процесу відстоювання Асоціацією необхідності створення нового Технічного комітету стандартизації, Держспоживстандарт України своїм наказом від 17.10.2011 року за №360 затвердив створення Технічного комітету стандартизації №168 «Лаки та Фарби» та його керівництво. Функцію ведення секретаріату цього Технічного комітету взяла на себе Асоціація українських виробників лакофарбової продукції за погодженням з Держспоживстандартом України.

Незважаючи на те, що ТК 168 «Лаки та Фарби» був створений тільки у жовтні 2011 року, Асоціація та організаційний комітет почали роботу з організації розробки національних стандартів у сфері лакофарбової продукції, з 19 березня 2010 року. На першому ж засіданні головні спеціалісти підприємств – членів Асоціації винесли доленосне рішення для розвитку лакофарбової промисловості України, а саме: розробляти національні стандарти України на основі їх гармонізації з стандартами Євросоюзу та міжнародними стандартами.

Подальша робота спеціалістів підприємств та чотирьох ВНЗ України, показала правильність такого рішення. Асоціація підтримала це рішення на своїх загальних зборах 3 лютого 2011 року, поставивши завдання розширити роботу з адаптації європейських стандартів в українській лакофарбовій промисловості.

У 2015 році ТК 168 «Лаки та фарби» забезпечив прийняття Національним органом стандартизації – ДП «УкрНДНЦ» методом підтвердження більше 250 національних стандартів ідентичних європейським та міжнародним стандартам в сфері виробництва та випробування лакофарбової продукції.

Згідно з ДСТУ 1.14:2015 «Національна стандартизація. Процедури створення, діяльності та припинення діяльності технічних комітетів стандартизації» та протоколу засідання ТК 168 «Лаки та фарби» від 18.10.2018 № 34 наказом Національного органу стандартизації - ДП «УкрНДНЦ» від 21.11.2018 року № 432 затверджено оновлене, Положення про технічний комітет стандартизації ТК 168 «Лаки та фарби».

Згідно п. 3 зазначеного Положення про ТК 168 «Лаки та фарби» здійснення функцій секретаріату ТК 168 покладено на ГС «АУВЛП».

Технічний комітет стандартизації ТК 168 «Лаки та Фарби» складається з чотирьох підкомітетів:

1. ПК 1: «Системи покриттів для мінеральних поверхонь», голова підкомітету Шепеленко Зінаїда Данилівна, ТОВ «Фарби Колорит».

2. ПК 2: «Системи покриттів для деревини», голова підкомітету Пінчевська Олена Олексіївна, Національний університет біоресурсів і природокористування України.

3. ПК 3: «Системи покриттів для металу та захисту від корозії», голова підкомітету Ісак Віктор Олександрович, ТОВ "Велесгард".

4. ПК 4: «Загальні методи випробувань лакофарбових матеріалів», голова підкомітету Шевченко Владислав Сергійович, ТОВ «ЕСКАРО ІНДАСТРІ».На черговому засіданні ТК 168 «Лаки та фарби», яке відбулося 23 – 24 січня 2020 року, були визначені пріоритети робіт з національної стандартизації на 2020 рік, а саме прийняття:

національних стандартів ідентичних європейським та міжнародним стандартам методом підтвердження – 64, методом перекладу – 35;

дев'яти частин міжнародних стандартів серії ISO 12944 у сфері захисту від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами;

стандартів, посилання на які є в нормативних документах необхідних для впровадження Технічного регламенту ЛОС;

міжнародних та європейських стандартів, які будуть необхідні для застосування проекту Технічного регламенту щодо обмеження вмісту свинцю у лакофарбових матеріалах.

Крім того, необхідно забезпечити переклади стандартів НАТО (STANAG, AEP, інші) щодо лакофарбових матеріалів, які застосовуються у сфері оборони;

розробити та прийняти проект національного стандарту ДСТУ «Фарби та лаки. Емалі алкідні. Класифікація»;

провести семінари стосовно впровадження Технічного регламенту ЛОС;

розробити Настанови щодо практичного застосування серії ДСТУ ISO 12944.

Для забезпечення застосування та впровадження Технічного регламенту ЛОС, за підтримки ГС «АУВЛП» наказами НОС від 26.12.2019 № 504 та №509 прийняті стандарти:

1) ДСТУ EN 927-1:2019 (EN 927-1:2013, IDT) «Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для дерев'яних поверхонь зовнішнього застосування. Частина 1. Класифікація та вибір;

2) ДСТУ ASTM D2369:2019 (ASTM D2369-10(2015) e1, IDT) «Стандартний метод визначення вмісту летких речовин у лакофарбових матеріалах»;

3) ДСТУ ISO 2808:2019 (ISO 2808:2019, IDT) «Фарби та лаки. Визначення товщини плівки»;

4) ДСТУ ISO 11890-1:2019 (ISO 11890-1:2007, IDT) «Фарби та лаки. Визначення вмісту летких органічних сполук (ЛОС). Частина 1. Різницевий метод»;

5) ДСТУ ISO 11890-2:2019 (ISO 11890-2:2013, IDT) «Фарби та лаки. Визначення вмісту летких органічних сполук (ЛОС). Частина 2.Метод газової хроматографії»

з наданням чинності з 01.01.2021 року.Про участь та умови роботи Технічного комітету стандартизації ТК 168 «Лаки та Фарби» зацікавлені організації та спеціалісти можуть запитати у секретаріаті: тел. +38(066) 240-54-84, е-mail: tk_168@ukr.net, Солонинка Антоніна, відповідальний секретар ТК 168 або в Асоціації: info@auvlp.org ua.

«Контактна інформація»

Технічний комітет стандартизації ТК 168 «Лаки та фарби»:

поштова адреса 01054, м. Київ, п/с 264, ГС «АУВЛП», e-mail: info@auvlp.org.ua,

Тел.:
+38 (066) 240-54-84
+38 (067) 445-18-35
+38 (050) 383-20-01Секретаріат ТК 168 «Лаки та фарби»

Email: tk_168@ukr.net,
+38 (066) 240-54-84

Відповідальний секретар ТК 168 «Лаки та фарби» Солонинка Антоніна Василівна.
Made on
Tilda